VÄLKOMMEN

Catomi Consulting AB hjälper, vägleder och effektiviserar ditt företag, samt dess ägare. Vår huvudinriktning är svenska och internationella redovisningstjänster, löneadministration samt tjänster för att starta upp verksamhet i framförallt Sverige. Om ditt företag är ägarlett, ger vi råd till bolaget och ser också över ägarfamiljens situation.

Hos oss tilldelas du alltid en personlig konsult som koordinator. Det ger dig både trygghet och kontinuitet, eftersom du bara behöver vända dig till en person oavsett typ av tjänst. Dessutom tycker vi att det blir trevligare – både för dig, och oss.

Under rubriken OM OSS kan du läsa mer om hur vi arbetar.